ما به جایی وصل نیستیم!

ما به هم وصلیم: )

فرصت های شغلی در گرین وب

ما به شما فرصت

رشد، نوآوری و آرامش

می دهیم

نو آوری

کار تیمی

چابکی

فرصت های شغلی

فرایند استخدام

1
2
3
4
5
تطابق رزومه با شرایط احراز
در این مرحله میزان تطابق رزومه شما با شرایط احراز بررسی می‌شود.
مصاحبه تلفنی
برای بررسی شایستگی‌های لازم و شرایط عمومی با شما تماس گرفته می‌شود.
مصاحبه تخصصی
شایستگیهای فنی و مهارت‌های نرم شما بررسی و تحلیل می‌شود.
آزمون
تست‌های روان‌سنجی و در صورت نیاز پروژه فنی انجام می‌شود.
کمیته پذیرش
بر اساس امتیاز متقاضیان فرد منتخب مشخص می‌شود.
Yes you did it

زندگی به سبک گرین وب

جذابیت های گرین وب​

تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا محیطی جذاب را برای شما آماده کنیم...

در گرین وب این فرصت را داریم تا از توانایی‌هایمان به بهترین شکل استفاده کنیم، از هم یاد بگیریم، در کنار هم رشد کنیم و با برداشتن قدم‌های کوچک اما مفید در زندگی آدم‌ها تاثیرگذار باشیم.

داستان های موفقیت

ما به شما کمک میکنیم تا مسیر موفقیت خود را سریع تر طی کنید...

در گرین وب این فرصت را داریم تا از توانایی‌هایمان به بهترین شکل استفاده کنیم، از هم یاد بگیریم، در کنار هم رشد کنیم و با برداشتن قدم‌های کوچک اما مفید در زندگی آدم‌ها تاثیرگذار باشیم.

مجله استخدام